Επιλέξτε τη γλώσσα σας

  ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  Η εταιρεία ΜΑΡΙ.ΝΙΚΟ. ΛΤΔ ιδρύθηκε το 2007 και αρχικά η φύση των εργασιών της αφορούσε στη εκτέλεση τεχνικών έργων κάθε είδους, χωματουργικών εργασιών (όπως διαχωρισμό οικοπέδων, οδοπoιία, κατεδαφίσεις, εκσκαφές, μεταφορές, κλπ).

  Η εταιρεία σε σύντομο χρονικό διάστημα επέκτεινε τον κύκλο εργασιών της και στις εργασίες πρόνοιας C.Y.T.A., A.H.K., αλλά και στη κατασκευή κεντρικού οχετού όμβριων υδάτων και αποχετευτικού συστήματος.

  Παράλληλα με τα τεχνικά έργα, η εταιρεία προχώρησε στη εκτέλεση οικοδομικών εργασιών όπως κατασκευή κατοικιών και πολυκατοικιών. Η εταιρεία μας έχει 13ετή πείρα στην κατασκευή ιδιωτικών αποχετευτικών και με την εκτέλεση του κάθε έργου δίνει γραπτή εγγύηση για 2 χρόνια. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Λακατάμια και απασχολεί 50 άτομα.

  Image
  Επικεφαλής και Διευθυντής της εταιρείας είναι ο Κος Μαρίνος Γιαλλούρης.

  Η πολιτική και οι στόχοι χαράζονται από την Γενική Διεύθυνση που ελέγχει παράλληλα εκτός από την απόδοση των μελών του οργανισμού και όλες τιε εσωτερικές και εξωτερικές εργασίες που διεκπεραιώνονται.

  Σήμερα η εταιρεία ΜΑΡΙ.ΝΙΚΟ. ΛΤΔ κατέχει την κατηγορία 'E' Οικοδομικά Έργα και 'Δ' Τεχνικά Έργα.